• امضای تفاهم نامه همکاری‌های علمی بین پژوهشکده و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران

  این پژوهشکده در راستای همکاری‌های علمی خود با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فرانسه روز سه شنبه 25آبان‌ماه سال جاری یک تفاهم نامه همکاری‌های علم ...

  ادامه مطلب
 • بازدید معاون پارلمانی رئیس جمهور از موزه میراث روستایی گیلان

  مجید انصاری، معاون امور مجلس رئیس جمهور پنجشنبه 9 اردیبهشت، بمدت بیش از 3 ساعت از "موزه میراث روستایی گیلان" بازدیدکردند. خداکرم جل ...

  ادامه مطلب
 • بازدید استاندار گلستان از موزه میراث روستایی گیلان

  آقای حسن صادقلو، استاندار گلستان به اتفاق همراهان روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه سال جاری از "موزه میراث روستایی گیلان" بازدید کردند. ...

  ادامه مطلب
 • کرسی پژوهشی خلیج فارس

  پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی – دانشگاه تهران با همکاری مراکز علمی و پژوهشی و صاحب نظران ایرانی و خارجی، طرح "تحقیقات کارب ...

  ادامه مطلب
امضای تفاهم نامه همکاری‌های علمی بین پژوهشکده و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران

این پژوهشکده درراستای همکاری‌های علمی خود با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فرانسه روز سه شنبه 25آبان‌ماه سال جاری یک تفاهم نامه همکاری‌های علمی با انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران )        Institut fransaisde  (recherché en Iran- IFRI مبادله نمود.

این تفاهم نامه با حضورآقای فرانسوا سِنِمو ( François Sénémaud ) سفیر فرانسهدر ایران توسط  آقایان دکتر محمود طالقانی،رئیس پژوهشکده و جمیل اوبشو، رایزن فرهنگی و ارتباطات علمی سفارت فرانسه و سرپرستانجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران امضاءگردید.

به موجب این تفاهم‌نامه،طرفین توافق نمودند که در زمینه برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی در مقطع کارشناسیارشد و دکترا، تبادل دانشجو و پژوهشگر بین ایران و فرانسه، همایش و سمینار و چاپ وانتشار کتب علمی و تحقیقاتی با یکدیگر مشارکت و همکاری نمایند.

انجمن ایرانشناسیفرانسه در ایران بیش از سه دهه نقش فعال و سازنده‌ای در پیوند با دانشگاه‌ها ومراکز علمی فرانسه در زمینه مطالعات مربوط به ایران در حوزه علوم انسانی و باستان‌شناسیایفاء نموده است. 

چاب و انتشار مشترکنتایج پژوهش‌های علمی مانند  اطلس اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی ایران، اطلس کارتوگرافی تاریخی ایران و مجله شهرهای موازی ویژهتهران، از جمله دستاوردهای همکاری‌های علمی بین پژوهشکده و انجمن می‌باشد.